Miasto Sekcja Uczelnia Social Media
Białystok ESN PB Białystok Politechnika Białostocka   
ESN UwB Białystok   Uniwersytet w Białymstoku     
Gdańsk ESN Gdańsk  Politechnika Gdańska   
ESN 3city  Uniwersytet Gdański   
Katowice ESN UŚ Katowice Uniwersytet Śląski w Katowicach   
Kraków
 
ESN AGH Kraków  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie   
ESN PK Kraków  Politechnika Krakowska   
ESN UEK Kraków   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   
ESN UJ Kraków Uniwersytet Jagielloński   
Lublin ESN LUT Politechnika Lubleska    
ESN UMCS Lublin Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie    
Łódź ESN-EYE Łódź Politechnika Łódzka   
ESN UŁ Łódź  Uniwersytet Łódzki    
Olsztyn ESN Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

    
Poznań ESN Poznań  Politechnika Poznańska    
ESN UAM Poznań  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu    
ESN UE Poznań  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu    
Szczecin ESN Szczecin Uniwersytet Szczeciński   
Toruń ESN Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu    
Warszawa ESN PW Warszawa  Politechnika Warszawska   
ESN SGGW  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie    
ESN SGH Warszawa   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie    
ESN SWPS University  Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie   
ESN UKSW Warszawa  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   
ESN UW Warszawa  Uniwersytet Warszawski    
ESN WUM Warszawa Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie    
Wrocław ESN PWr Politechnika Wrocławska    
ESN UE Wrocław  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu    
Zielona Góra ESN UZ Uniwersytet Zielonogórski