Komisja Rewizyjna (KR) to organ kontrolny Związku stowarzyszeń ESN Polska składający się z trzech członków. Spośród nich zostaje wybrany Przewodniczący KR, który kieruje jej pracami. Rolą Komisji jest nadzorowanie i ocena poprawności działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także przedstawianie wniosków pokontrolnych Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Delegatów. To również Komisja Rewizyjna wnioskuje do WZD o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz dla samej Komisji. Ponadto Komisji przysługuje prawo m.in. do wnioskowania o zwołanie WZD czy też do uczestniczenia z głosem doradczym w Zebraniach Zarządu.

 

Kadencja 2022/2023

Michalina Mondrach
rewizyjna@esn.pl

 

Paulina Żywicka
rewizyjna@esn.pl

 

Kaja Kaczkiełło
rewizyjna@esn.pl

 

Kadencja 2021/2022

Michalina Mondrach
rewizyjna@esn.pl

Paulina Żywicka
rewizyjna@esn.pl

Kacper Borowiecki
rewizyjna@esn.pl

 

 

Kadencja 2020/2021

Damian Piróg
rewizyjna@esn.pl

Zuzanna Jarzębska
rewizyjna@esn.pl

Natalia Kostrzewa
rewizyjna@esn.pl

 

 

 

Kadencja 2019/2020

Agata Lech

Zuzanna Jarzębska

Michalina Mondrach

 

Kadencja 2018/2019

Anna Krysiuk

Zuzanna Jarzębska

Szymon Semper

 

Kadencja 2017/2018

Adrianna Skolimowska

Robert Banet

Filip Wypijewski