Adrianna Skolimowska
ESN UKSW

Robert Banet
ESN AGH Cracow

Filip Wypijewski
ESN UE Poznań

​​kontakt: rewizyjna@esn.pl