Erasmus Student Network Polska jest częścią największej międzynarodowej organizacji studenckiej w Europie - Erasmus Student Network, a w Polsce działamy już od ponad 20 lat! Każdego semestru nasi wolontariusze na 29 uczelniach wyższych w kraju, pomagają w sumie ponad 15.000 studentom z całego świata, którzy przyjechali na wymiany międzynarodowe i nie tylko. Naszymi głównymi celami są: wspieranie mobilności w ramach międzynarodowych wymian studenckich, szerzenie polskiej kultury wśród studentów zagranicznych, dostarczenie możliwości rozwoju oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również socjalizacja studentów z innych krajów ze środowiskiem lokalnym.

 

LICZBY:

 • ponad 1000 wolontariuszy działających przy uczelniach
 • około 10 000 studentów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+
 • 29 uczelni wyższych
 • 5 projektów ogólnopolskich odbywających się w trakcie roku akademickiego
 • 10 000 kart członkowskich (ESNcard) wydawanych w ciągu roku
 • 13 największych miast w Polsce
   

Dostęp do studentów polskich i zagranicznych

 • promocja produktów partnera wśród Członków i Erasmusów (partnerstwo podczas zjazdów statutowych, projekty lokalne i ogólnopolskie)
 • możliwość dystrybucji materiałów w Welcome Packach przygotowywanych raz w semestrze dla studentów zagranicznych

Promocja podczas projektów ogólnopolskich

 • partnerstwo przy projektach: partnerstwo strategiczne, promocja produktów
 • promocja partnera przez akcje projektu .......

 

Marketing internetowy

 • promocja ofert pracy, staży na fanpage’u International Jobs in Poland
 • promocja za pośrednictwem strony internetowej
 • promocja drogą mailową

Wsparcie merytoryczne

 • objęcie mecenatu nad grupami roboczymi ESN Polska (Komitet PR, Business and Finance Community of ESN Polska, Przewodniczący)
 • budowanie wizerunku partnera wewnątrz Organizacji

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu z naszym Partnership Managerem:

Jakub Wagner
Partnership Manager
email: partnership@esn.pl

tel: 881 590 090