Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Niewiele osób wie, że Erasmus+ dotyczy nie tylko wyjazdów dla studentów uczelni wyższych, ale obejmuje też wyjazdy kadry akademickiej, szkolenia i kursy dla nauczycieli czy wyjazdy na praktyki dla uczniów szkół branżowych. Mobilność studentów nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Wśród studentów najbardziej rozpowszechnione są wyjazdy na studia, ale nie należy zapomnieć o tym, że Erasmus+ może dla nich oznaczać również praktyki.

 

Najważniejsze informacje

1. Żeby wyjechać, trzeba być aktywnym studentem I, II lub III stopnia, nie można być na urlopie dziekańskim.

2. Rekrutacja następuje przez uczelnię

To uczelnia, a właściwie Biuro Wymian Zagranicznych (nazwa może się różnić w zależności od uczelni) odpowiada za proces rekrutacji zarówno na studia jak i praktyki. Dzieje się tak ze względu na uznawalność przedmiotów i praktyk na poczet punktów ECTS i osiągnięć studentów podczas studiów. Uczelnia macierzysta, czyli ta, z której wyjeżdżamy, jest uczelnią wysyłającą, a więc współodpowiedzialną za efekty kształcenia za granicą.

3. Kapitał wyjazdowy/mobilnościowy

Oznacza, że każdy student ma w praktyce do dyspozycji 12 miesięcy na wyjazd na studia i praktyki łącznie podczas jednego cyklu studiów. Czyli np. na studiach licencjackich można spędzić 10 miesięcy studiując na uczelni zagranicznej, co oznacza, że studentowi zostają 2 miesiące z kapitału wyjazdowego do wykorzystania, więc może wyjechać jeszcze na 2 miesiące praktyk. Można też wyjeżdżać w każde wakacje na praktyki, wykorzystując 2-3 miesiące z kapitału. Student może wyjeżdżać dowolną liczbę razy, spełniając inne wymagania założone przez Agencję Narodową oraz uczelnię, nie przekraczając kapitału wyjazdowego. Przy rozpoczęciu kolejnych studiów, np. studiów magisterskich, studentowi ponownie przyznawany jest kapitał mobilnościowy w wysokości 12 miesięcy. Wyjątek stanowią jednolite studia magisterskie, dla których kapitał wyjazdowy wynosi 24 miesiące łącznie.

4. Gdzie można wyjechać?

Można wyjechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji. 

5. Jakie są terminy rekrutacji?

Każda uczelnia ustala swoje terminy i harmonogramy rekrutacji zarówno na studia jak i na praktyki. Jeśli jesteście zainteresowani rekrutacją, najlepiej poszukać takich informacji na uczelnianych stronach internetowych bądź zgłaszając się bezpośrednio do Biura Wymian Zagranicznych (nazwa może różnić się w zależności od uczelni).

6. Dofinansowanie

Największym plusem programu jest dofinansowanie, które student otrzymuje od uczelni wysyłającej. Stawki dofinansowań podzielone są na 3 grupy, w których znajdują się odpowiednie kraje przyjmujące. Stawki zależne są od kosztów życia w danym kraju - w ten sposób do “droższych” krajów dostaniemy wyższe dofinansowanie, a do “tańszych” niższe.  Dofinansowanie na praktyki jest o 100€ wyższe od dofinansowania na studia.

Grant wypłacany jest w dwóch lub trzech ratach - w przypadku wyjazdu na jeden semestr lub na praktyki, przed wyjazdem student otrzymuje większą część stypendium (80% lub 90%), natomiast po powrocie i rozliczeniu się ze wszystkich formalności, przelewana jest pozostała kwota (brakujące 20% lub 10%). W przypadku wyjazdu na studia na cały rok, stypendium podzielone jest na 3 raty: w większości przypadków student otrzymuje 40% stypendium przed pierwszym semestrem nauki, 40% przed drugim, a 20% grantu przelewane jest po rozliczeniu się z dokumentów i innych formalności.

Stawki stypendium mogą się zmieniać co jakiś czas - zależne jest to od pieniędzy wykorzystanych na program Erasmus+, którymi dysponuje Agencja Narodowa. Aktualne stawki stypendium można sprawdzić w uczelnianych Biurach Wymian Zagranicznych. Dodatkowo, każda uczelnia indywidualnie ustala warunki finansowania i rozliczania wyjazdów, stąd rozbieżności procentowe w ratach stypendium.

 

Użyteczne linki