Miasto Sekcja Uczelnia Social Media
Białystok ESN PB Białystok Białystok University of Technology   
ESN UwB Białystok   University in Białystok     
Gdańsk ESN Gdańsk  Gdańsk University of Technology   
ESN UG Gdańsk University of Gdańsk   
Katowice ESN UŚ Katowice University of Silesia in Katowice   
Kraków
 
ESN AGH Kraków AGH University of Science and Technology in Kraków   
ESN PK Kraków  Kraków University of Technology   
ESN UEK Kraków  Kraków University of Economics   
ESN UJ Kraków Jagiellonian University in Kraków   
Lublin ESN LUT Lublin University of Technology    
ESN UMCS Lublin Maria Curie-Skłodowska University in Lublin    
Łódź ESN-EYE Łódź Łódź University of Technology   
ESN UŁ Łódź  University of Łódź    
Olsztyn ESN Olsztyn

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

    
Poznań ESN Poznań  Poznań University of Technology    
ESN UAM Poznań  Adam Mickiewicz University in Poznań    
ESN UE Poznań  Poznań University of Economics    
Szczecin ESN Szczecin University of Szczecin   
Toruń ESN Toruń Nicolaus Copernicus University in Toruń    
Warszawa ESN PW Warszawa  Warsaw University of Technology   
ESN SGGW Warsaw University of Life Sciences    
ESN SGH Warszawa  Warsaw School of Economics    
ESN SWPS University University of Social Sciences and Humanities in Warsaw   
ESN UKSW Warszawa  Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw   
ESN UW Warszawa University of Warsaw    
ESN WUM Warszawa Medical University of Warsaw    
Wrocław ESN PWr Wrocław University of Science and Technology    
ESN UE Wrocław  Wrocław University of Economics    
Zielona Góra ESN UZ University of Zielona Góra