Spotlight

  • Wywiad z Agatą Lech, Alumnem sekcji ESN UŁ
  • Erasmus Student Network to organizacja, której hasłem przewodnim jest students helping students. Lecz na nasz zakres działalności nie kończy się na studentach międzynarodowych, o czym świadczą projekty takie jak SocialErasmus czy ExchangeAbility.
  • Dzień Konstytucji 3 Maja to polskie święto narodowe i państwowe, obchodzone - jak sama nazwa wskazuje- 3 Maja, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń w historii Polski.
  • Nieśmiały, małomówny, ale chętny do działania. W ESNie od października, a już większość członków Stowarzyszenia zdążyła poznać jego talent graficzny. A co ważniejsze, on sam zdał sobie z niego sprawę dopiero po dołączeniu do naszej organizacji.
  • Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej? Aktywnie działasz w wolontariacie? Lubisz angażować się społecznie, a przy okazji aktywnie korzystasz z narzędzi online?

Facebook