pr.jpg

Głównym zadaniem Komitetu PR jest koordynacja działań związanych z kreowaniem wizerunku. Zajmuje się on także szeroko rozumianą promocją Stowarzyszenia ESN Polska, (w tym jego licznych projektów) wśród studentów zagranicznych programu Erasmus+, studentów polskich oraz potencjalnych partnerów i podmiotów zainteresowanych tego typu inicjatywami.

Komitet PR zajmuje się również prowadzeniem ESN-owych stron WWW oraz portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), planowaniem i koordynacją kontaktu z mediami oraz przygotowywaniem treści wizerunkowych zgodnie z Corporate Identity ESN Polska i ESN AISBL. Jednocześnie czuwa nad zgodnością projektów z VIM-em (Visual Identity Manual) oraz wsparciem sekcji lokalnych.

Struktura Komitetu PR jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich komitetów, ze względu na różnorodność prowadzonych przez niego działań i zapotrzebowanie na nie. W jego skład wchodzi kilka teamów, m.in. Copywriting, Translations, Proofreading, Graphics i Video Making, Social Media Team, Section Support Team. W każdej z grup tworzone są materiały niezbędne do kreowania wizerunku sekcji lokalnych oraz Stowarzyszenia, a członkowie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie, bardzo często przydatne w przyszłej karierze zawodowej. W ramach jego działalności tworzone są także unikalne gadżety skierowane do Erasmusów, a także na potrzeby samej organizacji.

 
Izabela Grembowska
Przewodnicząca
pr@esn.pl
ESN UAM Poznań
Monika Milewska
ESN Gdańsk
Anthony Lowrey
ESN SWPS
Emilia Siudzińska
ESN SGGW
Ewelina Bocian
ESN WSB Poznań
Karol Wiśniewski
ESN UAM Poznań
Agata Bauer
ESN PWr
Damian Piróg
ESN PW
Dawid Skibiński
ESN UAM Poznań
Iza Szczerba
ESN SWPS
Patryk Borowski
ESN PB Białystok
Paula Mazur
ESN PWr
Justyna Astriap
ESN UW
Joanna Gabrysiak
ESN UŁ
Ewa Pruszyńska
ESN UEK
Monika Rąpała
ESN UKSW
Krzysztof Rafa
Członek wspierający
ESN UEK
Adrianna Bocheńska
Członek wspierający
ESN PW
Ania Krysiuk
Członek wspierający
ESN PB Białystok
Szymon Brylski
Członek wspierający
ESN UJ