pr.jpg

Komitet PR powstał po zmianie struktury Zarządu ESN Polska w 2012 roku.

Głównymi jego zadaniami są:
  • koordynacja działań związanych z kreowaniem wizerunku Stowarzyszenia
  • dbanie o komunikację zewnętrzną i wewnętrzną
  • promocja projektów mających na celu zwiększenie mobilności wśród studentów
  • tworzenie gadżetów dla studentów programu Erasmus i dla potrzeb samej Organizacji.
Komitet zajmuje się również prowadzeniem ESN-owych stron WWW oraz portali społecznościowych, planowaniem i koordynacją kontaktu z mediami oraz przygotowywaniem treści wizerunkowych zgodnie z CI ESN Polska i ESN AISBL. Komitet czuwa nad zgodnością projektów z VIM-em, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt: pr@esn.pl
Przewodnicząca Komitetu PR
Izabela Grembowska
pr@esn.pl
ESN UAM Poznań
Monika Milewska
ESN Gdańsk
Anthony Lowrey
ESN SWPS
Emilia Siudzińska
ESN SGGW
Ewelina Bocian
ESN WSB Poznań
Karol Wiśniewski
ESN UAM Poznań
Agata Bauer
ESN PWr
Damian Piróg
ESN PW
Dawid Skibiński
ESN UAM Poznań
Iza Szczerba
ESN SWPS
Patryk Borowski
ESN PB Białystok
Paula Mazur
ESN PWr
Justyna Astriap
ESN UW
Joanna Gabrysiak
ESN UŁ
Ewa Pruszyńska
ESN UEK
Monika Rąpała
ESN UKSW
Członek wspierający
Adrianna Bocheńska
ESN PW
Członek wspierający
Szymon Brylski
ESN UJ
Członek wspierający
Krzysztof Rafa
ESN UEK
Członek wspierający
Ania Krysiuk
ESN PB Białystok