Przewodnicząca Grupy Prawnej
Karolina Boczkowska
grupa.prawna.esn@gmail.com
ESN UJ
Adrianna Skolimowska
ESN UKSW
Marta Dąbrowska
ESN UW
Agnieszka Lasota
ESN UKSW
Małgorzata Kryda
ESN UW
Hanna Wieczorek
ESN UJ
Karolina Rutkowska
ESN UJ