International Jobs in Poland (IJiP) to ogólnopolski Projekt Związku stowarzyszeń ESN Polska. Jego głównym celem jest zachęcenie studentów zagranicznych do pracy w Polsce poprzez promocję ofert pracy za pomocą fanpage’a oraz strony internetowej Projektu. Oferty skierowane są do studentów oraz wszystkich osób poszukujących zarówno stałego, jak i tymczasowego zatrudnienia w międzynarodowym środowisku.

Projekt daje także możliwość poszerzenia perspektywy zawodowej aktywnych członków Organizacji i studentów zagranicznych poprzez wartościowe szkolenia i warsztaty, przygotowane i prowadzone przez partnerów. Kanały komunikacji IJiP to przestrzeń do poznania najlepszych praktyk w zakresie poszukiwania pracy i rekrutacji, w tym informacji o prawach i ograniczeniach zarówno kandydata, jak i potencjalnego pracodawcy.

Współpracowaliśmy lub współpracujemy nadal z takimi firmami, jak: State Street, Capgemini, Diebold Nixdorf, Toolbox for HR, Uber, Wawel i wieloma innymi. Nasza działalność nastawiona jest na profesjonalizm i efektywność. Dzięki nam wielu osobom z Polski i z zagranicy udało się znaleźć pracę, której poszukiwali.

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z NAMI:
 

  • Promocja ofert pracy,
  • Bezpośrednie dotarcie do studentów zagranicznych,
  • Międzynarodowe środowisko pracy,
  • Wzmocnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa promującego umiędzynarodowienie,
  • Możliwość spotkania i zweryfikowania potencjalnych kandydatów podczas współorganizowania szkolenia/case study.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: jobs@esn.pl.