Projekt ExchangeAbility został stworzony z myślą o niesieniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami decydującym się na wymianę studencką. Ten cel realizowany jest na wiele sposobów: poprzez likwidowanie wszelakich przeszkód uniemożliwiającym im naukę, promowanie istniejących już ułatwień, promocję wśród środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz szerzenie świadomości o ich codziennych problemach wśród młodych ludzi.

Na poziomie ogólnopolskim organizujemy zjazdy i szkolenia dla koordynatorów sekcyjnych współpracując z uczelnianymi biurami ds. osób niepełnosprawnych (ostatni zjazd odbył się w Krakowie 23-24.04.16).

Sekcje w całej Europie współtworzą interaktywną mapę, MapAbility, na której można sprawdzić jak dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są budynki uniwersyteckie.

Do sukcesów projektu należy zaliczyć wybranie ExchangeAbility na Flagship Project 2016/17 oraz zdobycie przez Karolinę Dopierałę (ogólnopolską koordynatorkę ExchangeAbility 2015/16)  w konkursie Stars 2015/2016 pierwszego miejsca w kategorii Najlepszy Koordynator Ogólnopolski.

Projekt można wspierać również poprzez materiały promocyjne. Stworzony został polski plakat projektu oraz materiały od International ExchangeAbility Team na wiki.esn.org.

Przydatne informacje i strony internetowe:

Kontakt do koordynatora ogólnopolskiego exchangeability.poland@gmail.com

 

Attachment Files: