Adrianna Skolimowska
ESN UKSW

Robert Banet
ESN AGH Cracow

Filip Wypijewski
ESN UE Poznań

contact: rewizyjna@esn.pl