Adrianna Skolimowska
ESN UKSW

Gabriela Kurcińska
ESN UW

Magda Włodarska
ESN UEK

contact: rewizyjna@esn.pl