6 marca odbyło się w Warszawie szkolenie dla Education Officerów.
28.02-01.03 odbyło się NP Serbii w Belgradzie, w którym brała udział delegacja z ESN UŁ w składzie: Bartłomiej Dąbrowski, vice president oraz Marta Turska, sekretarz.
W dniach 5-7 grudnia 2014 r. odbyło się w Łodzi National Platform organizowane przez ESN-EYE.
W dniach 13- 16 listopada odbył się zjazd szkoleniowy UPGrade, zorganizowany dzięki połączeniu sił wszystkich wrocławskich sekcji ESN, w których skład wchodzą UE, PWr, UP oraz UWr.
W dniach 17.10-19.10 odbyło się Spotkanie Delegatów w Olsztynie.
Zapraszamy do ESN w całej Polsce!

Pages