Stowarzyszenie ESN Polska
Al. Niepodległości 162, pok. 66a
00-001 Warszawa
 
NIP 521-337-63-70
REGON 140421760
KRS 0000246363
Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego!
Bank:
Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
 
IBAN:
PLN
PL 97 1910 1048 2204 3075 0556 0001
 
EUR
PL 70 1910 1048 2204 3075 0556 0002 
 
SWIFT: DEUTPLPX
 

Pytania dotyczące współpracy:

Jakub Grzywacz
Partnership Manager
email: partnership@esn.pl
tel.: +48 732 045 511 / +48 664 373 151
 
Pytania dotyczące rachunku bankowego Stowarzyszenia prosimy kierować na adres: treasurer@esn.pl
 
Pytania do całego Zarządu: board@esn.pl